Nominatie Unorthodocks

Posted by | juni 24, 2006 | Prijsvragen | No Comments

De inzending Rebel Trans-formation van Jelmer Tuinhof, Nienke Bouwhuis en Janneska Spoelman heeft een eervolle vermelding gekregen voor de ideeënprijsvraag Unorthodocks. De prijsvraag werd in 2006 uitgeschreven door Stadshavens Rotterdam om ideeën te genereren voor het in onbruik geraakte terrein van de RDM werf in de Rotterdamse havens.

Het RDM-terrein en de centraal hierin gelegen dokhaven zijn van de rest van de stad Rotterdam afgesloten door het water. Het terrein is op de zuidoevers gelegen te midden van de havens.

Het terrein grenst aan het kleine dropje Heijplaat. Echter van een intensieve relatie is geen sprake; de bestaande bebouwing vormt een barrière richting het dorp.

Rebel Trans-Formation (2006) gebruikt de relatieve beslotenheid van deze unieke plek in Rotterdam om een oplossing te vinden voor kansarme jongeren die dreigen af te haken in een samenleving die berust op zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Het RDM terrein wordt in het ontwerp gebruikt als opvoedings- en opleidingstraject voor zulke drop-outs van 16 tot 23 jaar.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie en degenen die geen kans maken op de arbeidsmarkt omdat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt.

Voor de eerste groep ligt de nadruk op de opvoeding, met duidelijke structuren en een strikt gezag. Deze jongeren wonen op een afgedankt boorplatform dat in de dokhaven is geplaatst. Het traject voor hen omvat twee fasen, waarbij in de tweede fase de eigen verantwoordelijkheid geleidelijk aan toeneemt.

Elke fase beschikt op het boorplatform over een eigen woontoren met twaalf tot vijftien lagen. Deze woonlagen worden gevormd door woongroepen voor twaalf personen afgewisseld met ondersteunende voorzieningen zoals een sportschool.

De tweede groep, waarbij de opleiding centraal staat, woont in wooneenheden op geschakelde pontons.

Rond de huisvesting in de dokhaven zijn andere functies ondergebracht in bestaande gebouwen. Daarbij is de oostzijde van de Dokhaven bestemd voor het besloten deel van de heropvoeding, met veel mogelijkheden voor fysieke training. Aan de westzijde bevindt zich de school waar de jongeren een opleiding kunnen volgen. Aan deze kant wordt de kade ingericht als openbaar gebied zodat de jongeren hier geleidelijk aan weer meer in contact kunnen komen met de samenleving. Hier zal een winkel komen waar de jongeren, tijdens de opleiding gemaakte spullen kunnen verkopen.

<a href="http://buro-ja generic cialis 60 mg.nl/wp-content/uploads/2006/06/fase-4-kl.jpg”>

De boot naar Rotterdam Centrum stopt ook aan deze zijde en in het hier in de buurt gelegen vroegere hoofdkantoor van de RDM komt een bezoekerscentrum en een grand café.